Programmierung  

  FreeMiNT Portal

 System   Netzwerk   Tools   Programmierung   Distributionen   Informationen   Homepages 
 

Links zu Programmier-Umgebungen.

Bei Fragen, Anregungen, Kritiken usw. zu dieser Seite bitte eMail an mich.

 

Gcc 2.95.3 Rel.4 (4206k)   -   Gnu C/C++ Compiler [RPM]   [dir]   [F.Naumann]
bin-utils 2.9.1 Rel.6 (2287k)   -  [RPM]  Enthält addr2line, as, gasp, ld, objcopy, ranlib, strings, c++filt, gprof, nm, objdump, size, strip.
mint-bin 0.3 Rel.3 (484k)   -  [RPM]  Enthält arconv, cnm, csize, cstrip, flags, mintbin, stack, symex.
mint-util 0.2.1 (40k)   -  [RPM 0.3.2-2]  Enthält drivers, crlf.

MiNTlib 0.56.1 (1677k)   -  Die FreeMiNT Standard-Library (libc.a).  [RPM 0.57.1-1]
pml 2.03 Rel.3 (25k)   -  Portable Math-Lib für C-Programme.
ncurses 5.1 (1868k)   -  [RPM]
termcap 2.0.8 Rel.4 (203k)   -  [RPM]
Gemlib 0.42.2 (94k)   -  GEM Libraries und Header-Files     [E] RPM   [E]   [C.Felsch]
CFlib 11m Rel.3 (176k)   -  Christian Felschs Utility-Library für GEM.  [RPM 20-1]   [D]   [C.Felsch]

OpenSSL 0.9.6 Rel.2 (709k), Libraries (1068k), Dokumentation (357k)   -   Secure Socket Layer
  Benötigt 68020 oder höher und FPU!   [T.Binder]

kaffee 0.91   -   Java-Clone   [E]   [U.Kaiser]

Paral 0.28 (140k)   -   Runtime-Debugger   [D]   [A.Bär]

Perl 5.6.0 Rel.3 RPM (6068k)   -   Interpreter   [E]
Perl 5.004

CVS 1.11.1 RPM (1253k)   -   Version Control System   [E]   [F.Naumann]

Legende:    [dir]: Verzeichnis  [D]: deutsche Beschreibung  [E]: englische Beschreibung  [F]: französische Beschreibung

Letzte Änderung: 21.08.2009, 19:04 CEST     by AltF4@FreeMiNT.de